RETOURNEREN

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen.

U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u

gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de

ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via parkstad.enterprises.bv@gmail.com. Wij zullen vervolgens het

verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
Uitzonderingen retourneren

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten als onder 1-5 beschreven

De volgende produkten kunnen niet worden geretourneerd:

1. Produkten uit onze webwinkel gemaakt met uw persoonlijke uitingen erop, zoals afbeeldingen, logo’s, teksten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

2. Produkten die door ons tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de opdrachtgever, koper

3. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar

4. Produkten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

5. Produkten die op welke wijze dan ook zijn geopend, dit wil zeggen door de constructie (behuizing) van het product te openen. de verpakking mag geopend worden om het product optisch te controleren
Garantie

1. Op door Infraroodpanelen Parkstad geleverde zaken verstrekt Infraroodpanelen Parkstad 12 maanden garantie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald.

2. Voor zover Infraroodpanelen Parkstad garantie verstrekt, zal deze garantie nimmer verder strekken dan de door de fabrikant, dan wel de leverancier aan Infraroodpanelen Parkstad verstrekte garantie en wordt derhalve zondig door diens bepalingen beperkt.

3. Wederpartij dient Infraroodpanelen Parkstad binnen 7 dagen na het moment waarop het gebrek is geconstateerd, althans had kunnen worden geconstateerd, schriftelijk gedetailleerd van de gebreken op de hoogte stellen. Voor zover Infraroodpanelen Parkstad gehouden is het gebrek te herstellen, dient wederpartij haar een redelijke termijn te vergunnen om daartoe over te gaan.

4. Wederpartij kan slechts een beroep op garantie doen, indien deze niet in gebreke is ten aanzien van haar betalingsverplichtingen ten opzichte van Infraroodpanelen Parkstad.

5. Wederpartij komt geen beroep op garantie toe indien de gebreken geheel, dan wel gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, anders dan door Infraroodpanelen Parkstad verricht, alsmede bij van buiten komende oorzaken als inductie-, bliksem-, brand- of waterschade. Voorts zal wederpartij geen beroep op garantie kunnen doen, indien wederpartij Infraroodpanelen Parkstad niet in staat heeft gesteld een eventueel gebrek te herstellen en zelf of door een derde werkzaamheden heeft uitgevoerd, dan wel heeft doen uitvoeren of ingeval het geleverde gebruikt wordt voor andere doeleinden dan normale (bedrijfs)doeleinden. In al deze gevallen vervalt een eventuele garantieverplichting van Infraroodpanelen Parkstad voor zover deze mocht bestaan.

6. Indien achteraf blijkt dat wederpartij ten onrechte een beroep op garantie heeft gedaan, zullen de door Infraroodpanelen Parkstad verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten tegen bij Infraroodpanelen Parkstad gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht bij wederpartij.

7. Op reparaties wordt nimmer garantie verstrekt.

Identiteit ondernemer

Parkstad Enterprises B.V. Musschenbroek 62 6414 AB Heerlen parkstad.enterprises.bv@gmail.com

Tel: 06-38101510 KVKN: 63274213 BTWN: 855164530B01

© 2023 - 2024 Infrarood Panelen Parkstad | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel