Infraroodpanelen Parkstad gebruikt cookies: Wij zijn wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Wij maken gebruik van functionele cookies en cookies voor statistieken, advertenties en sociale media. De cookies bewaren geen
persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen. Wilt U het gebruik van cookies toestaan?

Vragen? Bel ons: 0638101510  Gratis bezorging vanaf € 195,00  Ook afhalen en pinnen mogelijk!

Winkelwagen is leeg

Winkelwagen is leeg

A. Maatregelen om het energiegebruik te beperken en/of het aandeel duurzame energiebronnen
te verhogen:
· Zonnepanelen of zonneceldakpannen gemonteerd op of aan de woning- of elders
(bijvoorbeeld zonnepark, zonneveld, zonnedak) waarbij aantoonbaar is dat de
energieopwekking ten goede komt aan de bestaande woning waarvoor de stimuleringslening
wordt aangevraagd;
· Zonneboiler met een opbrengst van ten minste 1,5 GJ per jaar, zoals dient te blijken uit het
zonnekeurcertificaat, opbrengstverklaring of gelijkwaardigheidsverklaring;
· Bodem- en/of vloerisolatie met een warmteweerstand (Rd) van ten minste 3,5 m² K/W;
· Dakisolatie met een warmteweerstand (Rd) van ten minste 3,5 m2 K/W (kosten nieuwe
dakpannen kunnen niet gefinancierd worden);
· Dakisolatie groen met minimaal 8 m² beplanting aan het dakoppervlak;
· Spouwmuurisolatie met een warmteweerstand (Rd) van ten minste 1,1 m² K/W;
· Gevelisolatie aan de binnen- of buitenzijde met een warmteweerstand (Rd) van ten minste 3,5
m² K/W;
· Hoogrendementsglas met een warmtegeleiding van minder dan U= 1,2 W/m² K. De kosten
voor het vervangen van kozijnen is tevens financierbaar bij het aanbrengen van HR++ glas of
triple-glas;
· Isolerende deuren met een warmtegeleiding van minder dan U= 2,0 W/m² K en gevelpanelen
met een warmtegeleiding van minder dan 0,7 W/m²K;
· Micro-wkk of HRe-ketel met een thermisch vermogen van ten minste 100% en een elektrisch
rendement van ten minste 15%;
· Hoog rendement verwarmingssysteem (HR-ketel/ laag temperatuur verwarmingssysteem);
· Warmtepomp (grondgebonden of lucht/water), bestemd als hoofd- of basisverwarming van
een woning en niet primair gericht op actieve koeling of verwarming van tapwater. De
warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel. Het verwarmingstoestel is uitgerust
met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp, water-waterwarmtepomp, hybride
waterwarmtepomp of warmtepompboiler. Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten;
· Verbetering van de Energie Index (EI) door gecertificeerd EPA-adviseur met ten minste 0,75
verbetering;
· Een biomassaketel, bestemd voor ruimteverwarming en/of de warmtapwatervoorziening, of
een op houtachtige biomassa gestookte kachel (pellet kachels en pellet ketels) voor de
productie van warmte met een opwekkingsrendement van ten minste 85% en een emissie die
voldoet aan de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR);
· Waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem;
· Accusysteem voor energieopslag (v.b. Tesla accu);
· LED-verlichting (LED lampen, LED trafa’s, LED dimmers);
· Infrarood panelen voor verwarming;
· Grijswatersysteem;
· warmteterugwinning (WTW) voor douches en douchebakken. WTW uit afvalwater met een
rendement van ten minste 50% resp. uit ventilatielucht met een rendement van ten minste
90%;
· Energiezuinige gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator;
· A-label pomp voor vloerverwarming;
· Vraaggestuurde ventilatie, zowel de mechanische afzuiging met natuurlijke toevoer als
gebalanceerde ventilatie kunnen ‘vraaggestuurd’ uitgevoerd worden. De hoeveelheid CO2
wordt gemeten wat een indicatie is hoeveel er geventileerd moet worden.

Privacybeleid Parkstad Enterprises BV
https://infraroodpanelen-parkstad.nl
Over ons privacybeleid
Parkstad Enterprises BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben
voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik
van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking
aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van
Parkstad Enterprises BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018, met het
publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke
gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze
wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met
betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
Webwinkelsoftware open source Joomla en Virtuemart
VOORBEELD: Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Open source partij Joomla en Virtuemart.
Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij
gedeeld. Open source partij Joomla en Virtuemart hebben toegang tot uw gegevens om ons (technische)
ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Open source partij Joomla en
Virtuemart is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en
een sterk wachtwoordbeleid. Open source partij Joomla en Virtuemart maken gebruik van cookies om technische
informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens
verzameld en/of opgeslagen. Open source partij Joomla en Virtuemart behoudt zich het recht voor om verzamelde
gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.
Webhosting
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Versio. Versio verwerkt persoonsgegevens namens ons en
gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik
van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Versio heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Versio is
op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
Thunderbird
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Versio en Thunderbird. Deze partij heeft
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Thunderbird en Versio hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer
vertrouwelijk.
Payment processors
Sisow
VOORBEELD: Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het
platform van Sisow. Sisow verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw
bankrekening- of creditcardnummer. Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Sisow deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en
informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen
met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van
Sisow's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de
wettelijke termijnen is toegestaan.
Beoordelingen
WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent
u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de
review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In
sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het
geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij
gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te
schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met
betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de
dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.
Verzenden en logistiek
PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de
diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en
woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen
ter beschikking.
DHL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de
diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en
woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter
beschikking.
GLS
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de
diensten van GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en
woonplaatsgegevens met GLS delen. GLS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat GLS onderaannemers inschakelt, stelt GLS uw gegevens ook aan deze partijen ter
beschikking.
Meerdere diensten
VOORBEELD: Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken
gebruik van de diensten van Postnl, DHL, Packs voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat
wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Postnl, DHL, Packs delen. Postnl, DHL, Packs gebruiken deze
gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Postnl, DHL, Packs
onderaannemers inschakelt, stelt Postnl, DHL, Packs uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
Facturatie en boekhouden
Excel en Snelstart
VOORBEELD: Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
Excel en Snelstart. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze
administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Excel en Snelstart. Wij delen uw naam, adres en
woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het
administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Excel en
Snelstart is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Excel en Snelstart gebruikt uw
persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
Externe verkoopkanalen
Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -
op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden
niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed
of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening
verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Parkstad Enterprises BV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot
het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk
geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt
daartegen verzetten.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft
dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten
als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw
opdracht hebben vervaardigd.
Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds
bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te
ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in
het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van
gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij
uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U
ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich
hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij
u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij
ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij
hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid
kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of
in opdracht van Parkstad Enterprises BV. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken
in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van
gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden
onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening
dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.
Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij
gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze
verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij
hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.
Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met
betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
Contactgegevens
Parkstad Enterprises BV
Berkenstraat 47
6444 BV Brunssum
Nederland
T 0638101510
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Contactpersoon voor privacyzaken
Leona Willems

AfterPay – Achteraf betalen (Nederland)
AfterPay voert voor infraroodpanelen-parkstad.nl het volledige achteraf betaalproces uit.

Dit betekent dat je een betaaloverzicht ontvangt van AfterPay.

Met de AfterPay App kun je dit betaaloverzicht inzien en betalen, veilig en heel eenvoudig vanaf je smartphone.

In de online omgeving Mijn AfterPay kun je jouw betaaloverzichten vanaf je computer of tablet beheren.

AfterPay houdt je op de hoogte via pushnotificaties & e-mail wanneer er een betaaloverzicht voor je klaar staat.

Ter goedkeuring van je verzoek om achteraf te betalen voert AfterPay een gegevenscontrole uit.

AfterPay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in zijn privacy statement.

Mocht onverhoopt jouw verzoek tot betaling met AfterPay niet geautoriseerd worden, dan kun je jouw bestelling natuurlijk betalen met een andere betaalmethode.

Je kunt voor vragen altijd contact opnemen met AfterPay. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar AfterPay.

Door ons gemonteerde infrarood panelen (update 14-07-2021)

U ziet hieronder enkele door ons gemonteerde infrarood panelen.

Heeft u vragen over de montage van infrarood panelen in uw situatie? Neem gerust contact op.

3 Stuks Sunpower infrarood panelen van 750 watt, deze bewoners wilden snel en veel warmte,

we hebben er meteen een verlaagd plafond gemonteerd, zodat de kabels mooi weggewerkt zijn.

Een leefkeuken in Roermond die onafhankelijk van de CV warmte krijgt van 2 infrarood panelen

Babykamer in Maastricht, hier hebben wij de gehele woning voorzien van infrarood verwarming

Dezelfde woning in Maastricht, ook voor de kinderkamer een infrarood paneel!

Infrarood paneel in een keuken in Simpelveld

Infrarood panelen doen het ook goed als opheffen van een koudefront, zoals hier bij deze grote glaspartij.

Sunpower infrarood verwarming in een aangepaste badkamer op een thermostaat die direct het paneel aanstuurt.

Sunpower infrarood paneel 950 watt met apart bedienbare en dimbare LED verlichting, installatie in Heerlen

Slecht te zien, maar het infrarood paneel hangt boven de thuiswerkplek in Maastricht, zodat er comfortabel

gewerkt kan worden!

Infrarood verwarming aan het plafond in een kinderkamer in Maastricht, lekker warm als het nodig is,

maar kan uit als het niet nodig is. De spiraalkabel is van een bestaande lamp, die gewoon gehandhaafd

kon worden.

Als er ruimte is, kunt u er ook voor kiezen om een infraroodpaneel verdiept in te bouwen, om het paneel

ongeveer gelijk te laten uitkomen met het bestaande plafond. Hier ziet u een Sunpower met verlaagde beugels

De verlaagde beugels van de Sunpower 750 watt in het verdiepte gedeelte.

Een opbouw Eberle thermostaat, De kabelgoot gaat naar een centrale doos, die weer naar het plafond gaat,

waar het infrarood paneel wordt aangesloten

Digel Heat infrarood paneel 160 x 60, boven een bed in Brunssum, heerlijk en snel warm!

Infrarood panelen Parkstad verzorgde voor dit in augustus te openen naaiatelier 3 infrarood panelen, welke de
ruimte snel opwarmen.

De roze kleur komt door het rode zeil, dat op de plek hangt waar de pui moet komen.

Infrarood panelen met LED verlichting ondergebracht in een eveneens door ons gemonteerd zeer dun plafond
eiland, ca 5 cm dik.

Infrarood paneel van Sunpower in een woonkamer in Herten

Ook uw studerende tiener heeft veel profijt van warmte, zoals hier in een tienerkamer in Bunde

Door de aanschaf van een warmtepomp bleef deze tienerkamer koud...Hoog tijd voor infrarood verwarming!

Led verlichting voor de Sunpower 115 x 60, 750 watt, in warm wit. Gemonteerd in Brunssum

Sunpower in een woonkamer in Elsloo

Infrarood verwarming in een badkamer in Brunssum, met de BVF thermostaat en plug-in ontvanger set 

Design radiator? Ja, maar dan eentje die echt veel warmte geeft, de Digel Heat 170 x 40 cm, onze design

infrarood verwarming in een badkamer in Urmond

 

Infrarood verwarming van Sunpower, 2 stuks in een grote badkamer op één ontvanger, bestuurd door één thermostaat

Sunpower infrarood verwarming als vervanging van CV en vloerverwarming in een badkamer in Bocholtz

Sunpower 115 x 60 in een woonkamer in Margraten

2 x Sunpower 115 x 75, 950 watt in Maasbree

Digel Heat classic in een badkamer, 170 x 40 840 watt in Noorbeek

ThermUp! Nieuw produkt in een woonkamer in Brunssum

Sunpower infrarood verwarming 115 x 75 in een badkamer in Kerkrade

Sunpower infrarood paneel in een badkamer in Bocholtz

Sunpower infrarood panelen in een woonkamer in Maastricht

 

Sunpower infrarood panelen in een woonkamer 2 x 115 x 60 in Hoensbroek

Vervanging van straalkachel naar infrarood paneel in Born

Infrarood met Led verlichting in een woonkamer in Brunssum. Binnenkort nieuwe produkten hiervan!

Infrarood verwarming van Sunpower in een badkamer in Voerendaal

Industriele infrarood verwarming in een fabriek in Sittard

 

 Sunpower in een badkamer in Landgraaf

 Sunpower infrarood paneel 115 x 60 in een badkamer in Geleen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact & Service Zakelijk

Betalingsvoorwaarden

Acceptatie- en betalingsvoorwaarden AfterPay® v.2.0-2017

De onderhavige contractvoorwaarden zijn van toepassing op je bezoek van deze website, je aanvraag en beoordeling daarvan en na goedkeuring van je aanvraag op de achteraf betaalservice AfterPay.

Artikel 1 Beoordeling aanvraag
1.1. Je hebt een bestelling geplaatst en gekozen te mogen betalen via de service achteraf betalen (AfterPay®) van Arvato Finance B.V. die handelt onder de handelsnaam AfterPay (hierna “AfterPay”). Deze keuze leidt niet onmiddellijk tot een overeenkomst met de winkelier waarbij je via AfterPay mag betalen. De winkelier en AfterPay behouden zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van redenen je aanvraag af te wijzen. Dit is afhankelijk van het resultaat van de toetsing van jouw gegevens.

1.2. Het resultaat van de toetsing krijg je indien mogelijk direct online te zien met daarbij aangegeven of je verzoek wel of niet, dan wel voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel alleen het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst en indien mogelijk kun je hiervan een opgave van redenen ontvangen. Je kunt ook na één werkdag contact opnemen met de klantenservice van AfterPay.

1.3. AfterPay kan binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie van jouw aanvraag om te betalen met AfterPay®, deze omzetten in een weigering een aanvraag te honoreren en daarmee afwijzen dat je gebruik maakt van een betaling met AfterPay®. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van een beperkte gegevenscontrole.

1.4. Iedere winkelier is gerechtigd jou als consument bij het tot stand komen van een koopovereenkomst te toetsen (het plaatsen van een order). Hiervoor maakt de winkelier gebruik van AfterPay indien je kiest voor betalen met AfterPay®. Hiervoor zijn de volgende gegevens noodzakelijk te verstrekken:
1.De NAW- en contactgegevens. Dit adres mag geen postbusadres zijn en dient in Nederland te liggen;
2.Het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel indien je koopt via je (eenmanszaak/vof/personenvennootschap) bedrijf;
3.Als je wilt betalen als een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap, vragen wij je tevens de naam van de eigenaar van de eenmanszaak of de namen van firmanten of maten op te geven die de onderneming rechtsgeldig bij de aanvraag vertegenwoordigen;
4.Het bankrekeningnummer waarmee je AfterPay® gaat betalen (enkel bij automatische incasso).

1.5. Om te kunnen betalen met AfterPay® moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
1 Je hebt een factuur- en bezorgadres in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn;
2 Je bent niet failliet verklaard, of verkeert niet in surséance van betaling, of bent anderzijds onder curatele of onder bewind gesteld, dan wel er is geen aanvraag daarvoor ingediend. Tevens verkeer je niet in een situatie waarin je bent opgehouden jouw schulden tijdig te voldoen.
3 Je bent beschikkingsbevoegd of je wordt vertegenwoordigd door degene die je rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en bevoegd is namens jou te handelen.
4 De waarde van de bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de winkelier aan je toestaat om achteraf te mogen betalen;
5 Het verstrekken van je gegevens, om gebruik te mogen maken van de betaaloplossing AfterPay®, is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en jouw keuze te betalen met AfterPay®. AfterPay en de webwinkelier verwerken jouw gegevens ter uitvoering van je overeenkomst
6 Je verklaart door middel van deze aanvraag om te betalen met AfterPay® de uit jouw bestelling voortvloeiende betalingsverplichtingen volledig en tijdig te kunnen en zullen nakomen door te betalen aan AfterPay.


Artikel 2 Wijze van betalen
2.1. Jouw keuze om te betalen met de achteraf betaalservice AfterPay® houdt na acceptatie van je verzoek/aanvraag daartoe in dat de rechten ten aanzien van het door jou verschuldigde bedrag vanwege de door jou gedane bestelling, worden overgedragen door de winkelier aan AfterPay. Dat betekent dat je na acceptatie door AfterPay uitsluitend nog bevrijdend kunt betalen aan AfterPay. AfterPay stuurt je hiervoor een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag, separaat van de levering van de bestelling. Dit is meestal een digitale factuur. Indien je aan een ander dan aan AfterPay betaalt, laat dit je betalingsverplichting aan AfterPay in stand. Je moet dan in een voorkomend geval (nogmaals) betalen, namelijk aan AfterPay.

2.2. AfterPay behoudt zich het recht voor - voor zover wettelijk is toegestaan - om eventuele kosten van de betaling en/of andere kosten in geval van retournering van jouw bestelling niet te restitueren.

2.3. Indien je kiest voor de achteraf betaalservice AfterPay® in combinatie met automatische incasso machtig je AfterPay uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door jou vermelde (bank)rekeningnummer en heb je bevrijdend betaald zodra de incasso met succes is geschied en de termijn voor stornering is verlopen. AfterPay neemt hierbij alle toepasselijke regelgeving in acht.

2.4. AfterPay is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de winkelier op grond van de bestelling jegens jou kan/kon uitoefenen.

2.5. AfterPay is ten allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op jou over te dragen aan een derde partij.

Artikel 3 Kosten betaalopdracht
3.1. Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van aanvragers betalingsopdracht(en) komen voor jouw rekening en risico.

3.2. Je dient zorg te dragen voor voldoende saldo op het door jou opgegeven rekeningnummer. Voor het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag van jouw rekening, kan AfterPay kosten in rekening brengen (ophoging). Je kunt dit voorkomen door tijdig te betalen. Indien het AfterPay niet lukt om te incasseren, ook nadat je in verzuim bent, zal de vordering uit handen worden gegeven en zullen er hogere kosten in rekening worden gebracht (buitengerechtelijke incassokosten).

3.3. Tot één dag voor de incassotransactie, kun je wettelijk gezien de incasso-opdracht herroepen. In dat geval is artikel 6.1. van toepassing en kan AfterPay eveneens naast het bepaalde in artikel 6 kosten in rekening brengen.

Artikel 4 Betaaltermijn
Jouw betaling dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door AfterPay ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met jou is overeengekomen.

Artikel 5 Adreswijziging
Je bent verplicht AfterPay op de hoogte te stellen van iedere wijziging in je e-mailadres of telefoonnummer. Zolang AfterPay geen wijziging heeft ontvangen, word je geacht bereikbaar te zijn op de laatst bij AfterPay bekende contactgegevens. Wijzigingen moeten doorgegeven worden aan de klantenservice van AfterPay. Een wijziging kun je per post sturen naar Postbus 434, 8440 AK Heerenveen t.a.v. AfterPay, per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch via 020-7230 270. Voor een telefoongesprek met AfterPay betaal je alleen de normale kosten van je telefonieaanbieder.

Artikel 6 Verzuim
6.1. Indien je niet binnen de in artikel 4 genoemde termijn betaalt, is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en ben je zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

6.2 Indien je binnen 14 dagen na de factuurdatum niet hebt betaald, stuurt AfterPay je een kosteloze e-mailherinnering om je te wijzen op de overschrijding van de betalingstermijn. Indien je aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay een herinnering waarin het verschuldigde bedrag is opgehoogd met kosten vanwege de incassering. Indien je ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay je per post een sommatie (laatste herinnering), waarbij de kosten nogmaals zijn verhoogd. De totale buitengerechtelijke incassokosten staan vermeld op de laatste herinnering.
6.3. Vanaf de datum waarop je in verzuim verkeert, is AfterPay gerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door jou verschuldigde bedrag, tevens ben je administratiekosten volgens de Wet Incassokosten verschuldigd in verband met de door AfterPay verzonden betalingsherinneringen en zal AfterPay alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, jou in rekening brengen. AfterPay is bij keuze voor automatische incasso of eenmalige machtiging, gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van je bankrekening af te schrijven.

6.4. Indien er door aan jou toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) kosten zijn opengevallen, zullen nadien door je gepleegde betalingen allereerst in mindering strekken op de inmiddels opengevallen kosten. Eerst nadat de opengevallen kosten volledig zijn voldaan kan je betaling in mindering strekken op het door jou oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

Artikel 7 Bescherming persoonsgegevens bij natuurlijke personen en gebruik gegevens
AfterPay respecteert ieders privacy en draagt er zorg voor dat informatie van natuurlijke personen vertrouwelijk wordt behandeld. AfterPay verwijst hiervoor naar haar privacy statement, welke is gepubliceerd op haar website www.afterpay.nl. Daar kun je alles nalezen omtrent de verwerking van persoonsgegevens, als ook vragen over inzage van de persoonsgegevens en de wijze van het uitoefenen van rechten die voortvloeien uit de toepasselijke regelgeving om je privacy te beschermen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1. AfterPay kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. AfterPay is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.2. Indien AfterPay, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de dienstverlening van AfterPay en alle contracten die zij sluit, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Nederland tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

De waardering van www.infraroodpanelen-parkstad.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.9/10 gebaseerd op 15 reviews.